måndag 18 februari 2008

Kulturhuskuriosa

Visste du att bland alla 10.000 kvadratmeter som utgör Kulturhusets yta, så upptas några kvadratmeter till häcktesrum? Det visste inte jag, förrän jag hade genomgång med vår säkerhetsansvarige. Och det utnyttjades så sent som idag för en överförfriskad besökare, som våra vakter tog hand om.

Inga kommentarer: