torsdag 7 juli 2011

Är du nyfiken och kritisk?

Var med i Kulturhusets nya blogg-redaktion!
Våra besökare, vår publik, är det viktigaste vi har och nu vill vi involvera er ännu mer. Hur då? Jo, genom att initiera en blogg som riktar en nyfiken kikare och ett kritiskt öga mot vår egen verksamhet, vårt innehåll. En blogg-redaktion som är åldersöverskridande vad gäller medverkande – från tonåringar till pensionärer – och genreöverskridande vad gäller innehåll.

Ett blogg som innehåller allt från rapporter om Umberto Ecos besök på Internationell författarscen till ett fullsatt Revolution poetry på Lava, från mingel på vernissaget av nya Slas-utställningen till spelningen på svettiga nya Studion-klubben, osv. Som handlar om hela Kulturhuset, stort som smått. Recensioner, intervjuer, krönikor, foton, klipp…

Vi är inte efter en propagandistisk reklammegafon för Kulturhuset, tvärtom. Vi menar att journalistisk ambition och trovärdig hållning är en förutsättning för en pågående, konstruktiv diskussion och dialog om vårt utbud. Och det är just det som vi strävar efter.
Redaktionen kommer innehålla ett dussin personer. Alla medverkar ideellt men det vi ger tillbaka är 1) en möjlighet att ingå i ett unikt redaktionellt sammanhang, 2) kanske större möjlighet att bli läst än annars, genom att finnas med på Kulturhusets hemsida och 3) en möjlighet att komma in (gratis, i de fall det kostar) på våra arrangemang, workshops och vernissage för utställningar.

Bloggen kommer starta i december. Men vi kommer sätta ihop redaktionen och börja ha möten redan i augusti. Låter det intressant? Skicka i så fall en intresseanmälan senast 8/8 till Stefan Zachrisson, producent på Kulturhuset: stefan.lava.zachrisson@stockholm.se Om man har frågor är det bara att rikta dessa mot mejlen också!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Almedalsveckan dag 4: sponsring, mer regionalisering och på återseende
Under den dystopiska rubriken "Varför har kulturen så lågt marknadsvärde?" hade Kultur & Näringsliv samlat en brokig panel. Utgångspunkten var att AIK samlar in 40 miljoner per år i sponsormedel, och Kungliga Operan 4 miljoner. Varför är kulturinstitutionens marknadsvärde bara en tiondel, jämfört med idrottsklubben?

Lite mer siffror: Kultursponsring uppgår till drygt 100 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 1% av kulturorganisationers omsättning. 41% av svenskarna säger att de är positivt inställda till företag som sponsrar kultur, medan "bara" 31 % till företag som stödjer idrott.

Vi har suttit och väntat att sponsorerna ska komma till oss och tagit vårt varumärke för givit, säger Kungliga Operans chef Birgitta Svendén självkritiskt. Och hon är inte rädd för att bli bättre på paketering och att tala om opera som produkt.

Riksdagsledamoten Olof Lavesson påtalar att det är många - medborgare och politiker! - som har beröringsskräck med kultur och inte vågar närma sig vissa kulturyttringar. Politiker bör också föra fram kulturens värde bättre och mer och i andra sammanhang.

Kultur och företag har olika agendor, säger professor Lars Strannegård. Företagande kräver kontroll, och kultur ska låta skapandet och det oväntade styra. Rent historiskt var konsten och näringslivet och makten närmare varandra, med sen modernismen ska konsten och konstnären stå fri. Det är ju bara bra, säger Lars, men det skrämmer förstås bort näringslivet.
Han jämför också med tidningar, som har en lång tradition att kunna hantera skillnad mellan det redaktionella innehållet och annonser, liknande sätt finns inte lika tydligt i kulturvärlden.
Diskussion om den förestående regionaliseringen fortsatte idag, arrangerat av Västra Götalandsregionen och region Skåne. Statliga och regionala företrädare medverkade. Vem ska ta vilket ansvar när det gäller stat, region och kommun i fortsättningen?

Det är en revolutionerande förändring, säger Annelie Stark från Västra Götaland, och att staten och Kulturrådet måste känna tillit till att regionerna klarar detta. Starka kulturpolitiker och positiv tilltro till regionaliseringen var nödvändigt. Extra, nya statliga kulturpengar efterlystes, som smörjmedel.

Kulturrådets Kennet Johansson efterlyser också att konstnärer och kulturlivet måste in i den här diskussionen. Och den nationella kulturpolitiken måste utformas ihop med de olika delarna av landet.

Kulturpolitik måste också vara en strategisk utvecklingsfråga för en kommun eller region, säger Anders Flanking från riksdagens kulturutskott.Och efter de här hektiska dagarna lämnar jag Visby och årets upplaga av Almedalsveckan. Precis som förra året känns det väldigt användningsbart att ha varit här - nya möten, många samtal om kultur och några nya insikter. Återkommer med all sannolikhet nästa år.

- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 6 juli 2011

Almedalsveckan dag 3: entrepenörsskap, regionalisering och drev
Är företagande inom kultursektorn likadan som allt annat företagande? Det var en av frågorna i Företagarnas seminarium "Kulturföretagare - vinstmaskin eller nödvändighet?".

Politiken har idag en förväntan på sedvanlig tillväxt även inom kulturen. Men de flesta kreatörer har inga anställda, konstaterade reklamaren Sven-Olof Bodenfors, ordförande i Statens råd för de kreativa näringarna.

Fotografen Jacob Felländer påminde om att Michelangelo var småföretagare och Jacob har inga problem att kombinera konstnärligt skapande med entrepenörsskap.

Fotografiska har börjat väldigt stort och därmed lite osvenskt, sa vd Charlotte Wiking om, med redan 70 anställda och väldigt generösa öppettider.

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist undrar ifall not-avdrag vore värdefullt, alltså musikframträdande på 50-årsfesten eller konstskapande i hemmet, motsvarande hushållsnära tjänster. Signalvärdet från staten skulle vara viktig, hävdade panelen.

Äkthet och konstnärlig höjd framför lusten att tjäna mycket pengar är helt avgörande drivkrafter i kreativa företag var alla överens om.Politiker och regionala kulturchefer diskuterade den hetaste kulturpolitiska frågan just nu, den om koffertmodellen och regionaliseringen av de statliga kulturanslagen.

Samtalet kretsar kring maktförskjutning, konsekvenser för kulturinstitutioner i landet och kulturpolitisk kompetens. Hur mycket kommer och ska staten bestämma över det regionala kulturlivet framöver? Måste kulturlivet bli bättre på att utbilda de regionala politikerna? Får tjänstemän för stor makt framöver, vid sidan av kulturchefer och politiker?Har medierna blivit hårdare eller bara bättre i sin bevakning? Och var går gränserna för journalistisk granskning? Marknadsföreningen och Ullman PR arrangerar "Drevet går". Flera journalister, men också forskare och Hovets informationschef Bertil Ternert medverkar.

Inledningsvis slår man fast att det är subjektivt vad ett drev är, och att det är den som blir utsatt som får avgöra när det är ett drev.

Staffan Dopping påtalar också att det inte är bara vad som står i tidningen som avgör om det är ett drev, utan hur journalister har arbetat - följt efter personen, sökt upp familjemedlemmar och annat.

Thomas Mattsson på Expressen tror att det kanske blir fler drev, men däremot kortare, kanske ett eller två dygn.

Läsa av stämningar är viktigt, och pr-folk ska ha örat mot marken och lyssna mycket för att veta vad som är på gång. Mer proaktivt arbete efterlystes hos den som riskerar att bli utsatt.

Forskaren Mia-Marie Hammerlin har studerat konsekvenserna efter ett drev. Det sociala livet slås i spillror, partnern lämnar, bekanta tar avstånd, man förlorar jobbet ... Kan ta två eller tre år innan livet känns normalt igen. Var det värt det och var det så relevant, avslutar hon retoriskt.Följde också diskussionen "Var finns framtidens intäkter för framtidens kulturskapare?" arrangerat sv New Music Xperience och Kulturskaparna. Flera politiker siade om detta, modererat av Elisabeth Widlund från Musiksverige.

Nätet, fildelning och spridning av kultur är en viktig fråga, inte minst för alla upphovspersoner, slår arrangörerna fast. Hur hitta en bra lösning mellan spridning till allmänheten och betalning till kulturskaparna?

Förståelsen för upphovsrätt på nätet och regler kring detta är svag hos allmänheten, medgav politikerna. Miljöpartiets Agneta Börjesson tycker inte att det är upp till kulturlivet att ordna till exempel bra betalningstjänster. Det blev hett kring frågan om creative commons och huruvida man ska skriva på dom avtalen eller inte.Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 5 juli 2011

Almedalsveckan dag 2: Gud, tillväxt och barnafödande
Redan på morgonkvisten gick jag på Linnéuniversitetets frukostseminarium med titeln "Gud, kultur och mänskliga rättigheter". Professorn i praktisk filosofi Per Brauhn talar om religiösa fundamentalisters övertygelse om att ingen har rätt att säga emot dom, om att visa hänsyn och inte kränka och om principen om mänskliga rättigheter när det gäller åsikts- och yttrandefrihet. Hur hantera respekten för religion och respekten för åsiktsfrihet? Och enligt Brauhn väger yttrandefriheten starkare i en sekulariserad demokrati.

Istället för tråkiga foton från seminarierna kommer är bilder från rosornas ö, tagna i Visbys gränder.På Länsteatern arrangerar Svensk scenkonst som vanligt många intressanta seminarier. På förmiddagen var det "Kultur som tillväxtfaktor". Rudolf Antoni, utredare på Fastighetsägarna, presenterade en rapport om att kultur är en avgörande faktor för tillväxten. Staden är inte längre bara en handelsplats, utan nu också en mötesplats och upplevelsearena.

Tre huvudkvaliteter avgör en stads attraktionskraft och tillväxtförmåga: vad finns där, vem finns där, vad är på gång? Ett rikt kulturliv skapar mångfald, ökad tolerans och ett stort nöjesutbud - alla viktiga faktorer för en stad som vill växa.

Han har gjort en kartläggning av hur många i en stad som går på teater minst två gånger om året, besöker bibliotek minst fyra gånger om året och läser en bok i veckan och några andra variabler och kommit fram till ett kulturindex, en tio i topp-lista hur aktiva medborgarna i olika städer är?

Då vinner Lund, därefter Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö. Stockholm hamnar alltså på tredjeplats och det är de få biblioteksbesöken som drar ner Stockholms placering. Bottenplacering i den här undersökningen får Hässleholm, men också Örnsköldsvik, Skellefteå och Eskilstuna.

Statistik presenterades om hur mycket städerna satsar på kultur i kronor: Helsingborg med 1.914 kr per person och år i topp, och i botten Nyköping 713 kr. Stockholm satsar 1.075 kr. Värt att notera är att det inte finns något samband med hur mycket en stad kultursatsar och hur kulturaktiva medborgarna är.
Fryshuset och United sisters frågar sig "Hur skapar vi framtidens kvinnliga ledare". Vår internationella kampsportstjärna Pernilla Johansson, Klara Adolfsson från Ledarna, som är aktiv i arbetet med att få unga kvinnor att våga bli chef, och så en erfaren chef, Eva Swartz Grimaldi, nu vd på bokförlaget Natur & Kultur, pratade om detta.

Samtalet kretsar mycket kring självkänsla självförtroende, förebilder, normbrytande och skapandet av nya normer. Synen på barnafödande hos arbetsgivare och det egna duktighetskravet hos många tjejer är hinder för många unga kvinnor.- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 4 juli 2011

Almedalsveckan dag 1: egen debatt, miljöpartister och privatradio

För andra sommaren i rad är jag på plats några dagar på den mest aktivitetstäta, omdiskuterade och omskrivna plats i sommartid: Almedalsveckan i Visby. 1400 programpunkter, varav väldigt många handlar om kultur.Jag bor precis som förra året på Baltic Centre for writers and translators, där jag får hyra ett rum, precis ovanför Domkyrkan och tjusig utsikt över staden och havet.På kvällen deltog jag själv i en debatt, om mediamakt och kulturjournalistik. Vilken roll spelar kultursidorna för kulturlivet? Vad är kulturjournalisternas roll? Vad är bra och vad kan bli bättre?

Ungefär så var frågorna och jag hoppas att det blev en någorlunda intressant debatt. Extra plus var att en av de omnämnda konstnärerna i debatten, Anna Odell, själv visade sig vara på plats och gav sig in i diskussionen.

Debatten spelades även in av Sveriges Television och sänds på Kunskapskanalen, så ni kan själva se hur jag och övriga i panelen skötte oss.

På bilden anas från vänster: moderatorn Anna Serner, vd på TU och i höst chef för Filminstitutet, Stina Oscarson, chef för Radioteatern, jag själv, Gabriel Byström, kulturchef på Göteborgs-Posten och Jan Söderqvist, frilansande kulturskribent och författare, som på kort varsel ersatte en insjuknad Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.Efter debatten lyssnade jag på de debuterande språkrören i Miljöpartiet, Gustav Fridolin och Åsa Romson ...... och även om 80 privata radiostationer, som har 2,6 miljoner radiolyssnare, organiserade i Radiobranschen, RAB.

Lars Adaktusson intervjuar Anna Berggren, MTG Radio, och
Staffan Rosell, SBS Radio.
Anna vill gärna utveckla mer pratradio och samhällsjournalistik i och med Radio 1.

Staffan påtalar vikten av att unga och nya artister når många lyssnare via kommersiell radio. Man hör artisterna först på radio, sen kollar man upp dom på spotify, enligt honom.

Koncessionsavgiften - 130 miljoner kronor per år - som går till staten är ett stort hinder för utveckling av kommersiell radio, enligt dom båda. Man hoppas förstås att den nya public service-utredningen och ihärdigt lobbyarbete ska ändra på detta.

Första dagen var lika späckad, som det ska vara. Jättekul att vars här i år och ska bli väldigt intressant att följa seminarier och programpunkter några dagar.

- Posted using BlogPress from my iPhone