måndag 25 februari 2008

Givande lunch?!

Idag träffade jag och XX från Kulturhuset XX från XX-företaget och bjöd på lunch. Och vi presenterade XX-idén, med förhoppning att XX skulle gilla det och vilja gå in ekonomiskt i det. Och det gjorde XX! Det är nog en lång väg kvar. Till att börja med ska vi få träffa fler personer från XX-företaget, men det vore fantastiskt ifall vi kunde genomföra XX!!! Jag hoppas kunna återkomma i frågan...

Inga kommentarer: