tisdag 12 februari 2008

Genomlysning på gång

Nu ska jag granskas, testas och utvärderas! Stockholms stad erbjuder en ledarutvecklingsmetod som heter 360 grader, där man själv, ens egna chef (i mitt fall kulturdirektören) och de närmaste medarbetare ska berätta hur man är som chef och - hur man borde vara. Metoden bygger alltså på egen och andras skattning, och fokuserar på vilken kompetens, erfarenhet, inspirations- och kommunikationsförmåga, utvecklingsbenägenhet, med mera, med mera. För egen del, som inte har så lång Kulturhuschefserfarenhet..., kommer det ju framför allt bli fokus på vilka förväntningar som finns på min roll. Förhoppningen är att den ska leda till konstruktiv feedback, självreflektion och insikt.

Inga kommentarer: