onsdag 6 februari 2008

Sponsring och skatter i Solna


Den statliga kulturutredningen håller på att nysta i olika frågor. Idag var ämnet Kultursponsring och vi var ett gäng insititutionsföreträdare som hade blivit inbjudna till Skatteverket i Solna för att berätta om vår syn på sponsring. Jag, Lars Nittve (vars profil anas så smått på bilden) från Moderna museet, David Neuman från Magasin 3, Stina Westerberg från Vadstena-Akademien, Lars Amréus från Historiska museet var några av de medverkande.

Diskussionen leddes av Mats Sjöstrand, som inte bara är generaldirektör på Skatteverket, utan även ledamot i utredningen. Vi konstaterade att kulturlivet, liksom näringslivet, har blivit bättre på att skapa en affärsmässigt utbyte och att en ökad professionalisering har skett. En framtida utmaning är att få fler företag att inse värdet att satsa på den lokala barnteatergruppen, den utmanande fotoutställningen eller det stora kommunala och statliga institutionerna.

Frågan om avdragsrätt för kultursponsring är verkligen lång, knepig och inte helt lätt att hantera - vare sig för näringslivet eller oss i kulturens värld. Ett ljus i mörkret är den kommande donationsutredningen, som finansdepartementet väntas tillsätta inom kort.

Vi hann med att diskutera en hel del aspekter och det kändes som ett bra, konstruktivt och öppet forum. Kulturutredningen ska också träffa det fria kulturlivet och även näringslivsrepresentanter. Det ska verkligen bli spännande att se vad kulturutredningen kan göra för att underlätta ett gott samarbete mellan näringslivet och kulturen - som är en ödesfråga för vår framtida överlevnad.

Inga kommentarer: