måndag 28 april 2008

Återsamling

Idag väntar en heldag med samtal, möten, diskussioner, idékläckning och framtidstitt - med andra ord en vanlig dag för mig, på pappret. Skillnaden är att alla Kulturhusmedarbetare, närmare 100 till antalet, ska göra detta tillsammans. Vi ska ha den andra av tre utvecklingsdagar (här var den första, och i slutet av maj äger den tredje dagen rum).

Alla delas in i olika tvärgrupper, då man sitter med kamrater från andra enheter än sin egen, och diskuterar. Rubriker på dagordningen är Verksamhetsidé och innehåll, Omvärldens betydelse och Bilden av Kulturhuset. Förutom att själva sakinnhållet är högt prioriterat, så är det också ett jättebra tillfälle för alla att träffa och lära känna arbetskamrater från andra verksamheter i vårt stora hus.

Så om ni undrar varför ingen svarar i telefon eller är snabb med mejlsvar här idag, så är det för att vi pratar Framtid och Utveckling.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Avsändare: Anonym, låt oss kalla mig "Jack"

Jag har i andra sammanhang mött de anlitade konsulterna, som nu figurerar under dessa utvecklingsdagar i Kulturhuset. Jag blev oerhört nyfiken på om arbetsmetoderna förändrats sen sist.

Så här är upplägget: en ny chef tillträder; ingen konkret information om nya riktlinjer ges, och dessa konsulter leder ett "öppet utvecklingsarbete" tillsammans med personalen. Men syftet är, som alltid, att systematiskt bryta ner organisationens tidigare stolthet. Allt som tidigare var positivt och värdegrundande blir nu ifrågasatt. Och faktiskt rentutav dåligt på ett eller annat diffust sätt.

Personalen vet inte hur de ska förhålla sig till "förnyelsen", och söker med ljus och lykta efter vad som kan vara "rätt" att säga. Konsulterna styr samtalet och gör sin bedömning av det som sägs: fel eller rätt. De håller även mellantal som först verkar relatera till ämnet, men bara är konsult-utfyllnad som ingen kommer ihåg fem minuter senare. Chefen är i sammanhanget antingen inte närvarande, eller förhåller sig passiv.

De som ingår i chefsgruppen brukar ha fått ett visst försprång, med möjlighet att få en viss inblick i "förnyelsen" och framstår nu som spontant upplysta föregångare.

Det här är grundat på mina egna erfarenheter av dessa och en handfull andra "utvecklingskonsulter". Förhoppningsvis är situationen i detta fall helt annorlunda.

Jack

Eric Sjöström sa...

Hej "Jack"! Tack för jätteintressant - och välformulerat inlägg. Precis så här ska det inte kännas! Hela idén med de här utvecklingsdagarna är ju att alla ska få säga sitt om verksamheten, inte att det finns något "facit". Den här problematiken som du ger uttyck för känner jag nu att vi ska ta upp som första punkt när vi har samling igen om några veckor!!

//Eric