onsdag 21 maj 2008

Jag vet vad du gjorde ikväll

Martin Jönsson, Svenska Dagbladets vakna mediabevakare, kommer med intressant info för alla oss som arbetar i organisationer, som vill nå ut till en publik. Jag saxar här några av de matnyttigaste siffrorna om nätboomen, som även påverkar våra mediavanor kvällstid i hemmiljö:

- Andelen svenskar som har internet hemma är nu 83 procent.
- Nästan två tredjedelar av svenskarna använde sig i fjol av internet en genomsnittlig dag.
- Ökningen på webben sker i alla åldrar, men allra starkast bland de äldre grupperna.
- Det antal minuter som läggs på nätet per dag fortsätter också att öka snabbt: på två år har tiden nära nog fördubblats, från 32 till 61 minuter.
- Den största förändringen gäller det snabbt ökande användandet av nätet på kvällstid. En genomsnittlig dag är var fjärde svensk ute på nätet mellan 19 och 22 på kvällen.
- Nätanvändandet på helgerna är nu också nästan lika stort som på vardagar.
- För tre år sedan var det mer än hälften av svenskarna som bänkade sig framför tv-nyheterna en vanlig dag. I fjol var andelen rekordlåg: endast 39 procent.
- Den största skillnaden gäller papperstidningarna. Det dagliga läsandet av en betald dagstidning på papper har rasat med upp mot en tredjedel.

Läs Martin Jönssons hela inlägg här.

Inga kommentarer: