tisdag 7 februari 2012

Transnationalitet och andra frågor

Har spenderat hela dagen i sällskap med en handfull andra kulturchefer och vi har ägnat åt oss Europa, EU och finansieringsfrågor.

Så det har varit mycket snack om strukturfonder, ramprogram, regioner, hållbar tillväxt, social innovation och transnationalitet.

Riksutställningar har tagit initiativ till detta, och vi har tidigare varit en heldag i Visby, se här, och så ett par dagar i Bryssel, se här och här.

Resultatet kommer så småningom om utmynna i en handbok om hur kulturinstitutioner lättare kan söka EU-bidrag och förhoppningsvis även en utbildningsdag för fler personer i våra olika organisationer.

Inga kommentarer: