måndag 13 februari 2012

Nu är det kris

Sitter nästan hela dagen och pratar kris. Det är dock i förebyggande syfte: Hur ska Kulturförvaltningen hantera en kris i stor skala?

Vi har konsulter, som övar oss att tänka kris. Vi får ett case, där några barn på en förskola, förbereder sig för ett studiebesök på Stadsmuseet. Samtidigt välter en lastbil på Skeppsbron. Hilary Clinton är på väg att göra blixtbesök på UD. Och så börjar det brinna på Stadsmuseet, som är fyllt av besökare och personal.

Hur ska krisledningsgruppen på Kulturförvaltningen fungera?! Rollfördelning, handlingsplan, tågordning diskuteras. Och om Posom - organisation för psykiskt och socialt omhändertagande i nödsituationer, som varje stadsdelsområde ansvarar för.

Inga kommentarer: