torsdag 9 februari 2012

Kulturhuset på 7 minuter

Sitter just nu i Stadshuset. Kulturnämnden ska ha sammanträde. Och jag har fått sju minuter på mig att berätta om Kulturhusets verksamhet för 2012...! Som tur får våra kära förtroendevalda även en diger lunta med skriftlig beskrivning av hela årets verksamhetsplan.

Andra frågor politikerna ska avhandla är Siri Derkert, kvinnofrid, detaljplan, e-böcker, samlingslokaler och en mängd annat.

Inga kommentarer: