måndag 13 oktober 2008

Remissrunda

Trogna bloggläsare känner till att vi under våren har påbörjat ett arbete kring visioner och värderingar med heldagar för all personal, både i storgrupp och i tvärgrupp (med folk från olika avdelningar i hela Kulturhuset).

Idag på förmiddagen hade vi remissöverlämning då medarbetarna fick ta del av det dokument som vi har tagit fram. Och det kändes jättebra att få feedback - konstruktiv och rättvis sådan. Dokumentet, som ska utmynna i en gemensam värdegrund, är i dagsläget nog lite för långt och abstrakt på sina ställen. Nu har jag fram till jul på mig att ta fram den slutgiltiga versionen.

Inga kommentarer: