måndag 27 oktober 2008

Långt organ


Den sena eftermiddagen spenderades ihop med Det beslutande organet. Det sistnämnda är ett jättelångt konstverk av Oskar Mörnerud. Det var invigning idag för flera konstverk beställda för Regeringskansliet (i det ombyggda Centralposthuset på Vasagatan; bilden) av Statens konstråd i samarbete med Statens fastighetsverk (puh, där fick jag med alla inblandade, tror jag). Invigningen förättades förstås av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som sig bör.

Mörnerud berättade hur han hade lusläst utredningar och protokoll inför Ferdinand Bobergs byggande av Centralposthuset och fastnat för uttrycket "beslutande organ". Han gillade tanken på att varje beslut en människa tar når ända in i bukspottskörteln. Jag tänkte på en av mina föreläsare på universitetet, hjärnforskaren Martin Ingvar, som hävdar att 98% av alla beslut som vi människor är emotionella, 2% är rationella. Jag och min kamrat Ann Larsson från Konstnärsnämnden var överens om att vi ska försöka få ännu fler av våra dagliga beslut att nå både bukspottskörteln och övriga organ i kroppen...

Inga kommentarer: