måndag 22 februari 2010

Utredaren möter musiklivet
Och här är kanske 100 företrädare från musiklivet, som hade hörsammat en inbjudan till Nybrokajen 11.

Post From My iPhone

Inga kommentarer: