onsdag 10 februari 2010

Byggarbetsplats

Vi har just haft ett informationsmöte för all personal kring ombyggnadsplanerna för våning Plattan. Så kommer våningsplanet längst ner i Kulturhuset att heta - hittills har det helt obegripligt för utomstående hetat "K1" ...

Men vi bygger ju om där för fullt just nu och så öppnas det den 10 augusti. Arkitekt är Per Ahrbom (bilden), som ju var med redan på 60- och 70-talen när Peter Celsing ritade Kulturhuset och det känns fantastiskt roligt att ha Per nu i huset!

Inga kommentarer: