torsdag 6 augusti 2009

Here we go again

Jag hoppas att inte alla politiker gör som jag, nämligen börjar läsa tidningen bakifrån. Om de gör det så kunde de läsa något på sidan 6 i dagens Dagens Nyheter, som motsades väldigt klokt på sidan 4.

På sidan 6 under DN Debatt säger Thomas Idergard från Timbro att kommuner satsar för mycket på det som inte är "välfärdens kärna". Och kultur och fritidsverksamhet ingår inte i "välfärdens kärna" enligt honom. Läs hela inlägget här.

Thomas, vill du bo i en stad utan bibliotek, kulturskola, teatrar, orkestrar, museer och konsthallar?

Då tycker jag att författaren Lena Andersson på sidan 4 ger en mer komplex bild av oss människor. Konsten finns i samhället, enligt henne, för "att människan har sin sällsamma fantasi, sin håg till lek och överskridande". Se här.

Det känns väldigt tjatigt att hävda att vi medborgare i en välfärdsstat borde ha råd med både vård, skola, vägar och ett rikt kulturliv.

2 kommentarer:

Kjell Stjernholm sa...

Idergard siktar ju snett hela vägen. Inte ens hans retoriska försök att koppla simhallsinvesteringar till förekomsten av kulturnämnder håller.

Finns det någon svensk kommun som låter kultur och fritidsnämnden ta egna beslut om investeringar på flera hundra miljoner? Nej, de nämnderna har i de flesta kommuner hand om blockflöjt i kulturskolan och föreningsbidrag till fostrandet av nya Zlatans. Investeringarna tas högre upp i beslutsstrukturen.

Det är lätt att höja ögonbrynen för en skidtunnel i Botkyrka, men det är inte det som Idergard vill straffa ut med sitt nämndsförbud. Barn, blockflöjt, bibliotek - det är Idergards egentliga måltavla.

Cristofer sa...

Jag håller med om att den allmäna Timbro-synen på kultur och i synnerhet Idergaards lämnar en del i övrigt att önska. Emellanåt kan den vara rent infantil och kontraproduktiv mot deras övriga mål om att locka den kreativa klassen, bygga en nationalitet etc, osv.

Men vid sidan om det har Idergaard en poäng i själva budskapet. Det finns massor av kommunala verksamheter som verkligen borde ifrågasättas starkt. Det kan inte vara meningen att skattebetalare ska betala för vissa vuxnas rena nöjen, vilket ofta sker - kanske framför allt i lite mindre kommuner än sthlm. Martin Borgs gjorde ju en ganska underhållande film om just det - där han verkligen inte verkar ha haft svårt att hitta material.

Så visst, det kanske trycks väl hårt, från vissa tankesmedjors håll, men när Skattebetalarnas pengar förvaltas borde det emellanåt finnas lite mer självkritik hos politiker på bägge sidor. Och lite mer kunskap..