onsdag 18 maj 2011

Procentökning, tack!
Sitter nu och flera timmar fram på ett seminarium om ett för mig kärt och bekant ämne: kultursponsring. Det är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som har bjudit in kulturaktörer och näringsliv till ett fullsatt arrangemang, som ska handla om drivkrafter och framgångsfaktorer.

Och kulturministerns önskan är att de 12% som av den totala sponsringskakan i Sverige går till kultur idag, förstås ska öka efter den här eftermiddagen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: