onsdag 28 april 2010

Slussen i våra hjärtan

Har ägnat en heldag åt att tänka, lyssna och prata om Slussen. Var inbjuden för att tillsammans med 120 andra personer från kultur- och näringsliv för att vara kreativ kring - inte hur Slussen ska se ut i framtiden men - vad vi människor ska göra där. Formatet på mötet var ett så kallat "open space", som bygger på allas närvarandes delaktiget och egna ansvar.

Vi delade upp oss i olika grupper under dagen och valde vilka ämnen vi ville diskutera. Jag ägnade mig åt Slussen som evenemangsplats, hur vi ska ta tillvara på barn och ungas kreativet och vikten av offentlig konst i planeringen. Jag upprepade mina tidigare upprop åt att man borde satsa stort på den konstnärliga gestaltningen i marken, vatten och luften vid Slussen och att man borde satsa på en parklek i vattnet.

-- Post From My iPhone

Inga kommentarer: