onsdag 28 april 2010

Det börjar hetta till

Igår kväll på Kulturhuset kändes det att det är nära till september. Vi hade tillsammans med Svenska Barnboksinstitutet inbjudit politiker till en debatt om barnlitteratur. Och de ställde persongrant upp: kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (här i glatt samspråk med vår Katti Hoflin), partiledarna Mona Sahlin, Peter Eriksson, Lars Ohly och ett par riksdagsledamöter.

Alla prisade förstås vikten av barnlitteratur och bibliotekens stora roll - vilken politiker med majoritetsambition kan säga något annat? Och alla var eniga om vikten av att man som barn får tillgång till litteratur på sitt eget modersmål. Och att det är ett problem att pojkar läser mindre än flickor. Däremot var man helt oeniga om det hade blivit färre eller fler fattiga barn i Sverige under nuvarande regering.

Sahlin reagerade starkt på kulturministern, som tidigare sagt att den största kulturpolitiska reformen på senare år har varit sänkta inkomstskatter så att folk får mer i plånboken för att köpa böcker, teaterbiljetter eller konst för. Adelsohn Liljeroth kontrade med att ifrågasätta varför oppositionen inte på 3,5 år har tagit fram ett kulturpolitiskt program, som innehöll mer än "gamla frågor" som fri entré på museer och återinförande av "En bok för alla".

Det var en debattlysten panel och engagerad publik. En spännande kväll på Kulturhuset, som förhoppningsvis kan leda till att man på högsta politiska nivå även fortsättningsvis diskuterar och visar höga ambitioner kring barnkulturfrågor.

-- Post From My iPhone

Inga kommentarer: