torsdag 3 september 2009

Förväntan i luften

Några gånger per år kallas chefer på alla nivåer till "Chefsforum". Det är vår höge ledare, kulturdirektör Berit Svedberg, som vill informera om saker som berör oss alla, totalt cirka 70 personer inom kulturförvaltningen. Våra verksamheter lockar totalt 7 miljoner besökare varje år. Idag var en sådan chefsforum-dag. På agendan (bilden) stod bland annat workshop till ett dokument med rubriken "Förväntningar på dig som chef" - vad ingår egentligen i uppdraget som chef? Berit och hennes medarbetare har listat gemensamma spörsmål inom ekonomi, personal, IT och kommunikation.

Vi ska lova och svära att se till att våra resurser används effektivt, att vi kan regler kring upphandling, fråga oss vilka stödfunktioner som vi själva ska driva och vilka vi ska köpa in, se till att våra medarbetare får rätt stöd, att alla i personalen känner sig delaktiga och att kunna kommunicera internt och externt. Bland mycket annat. Dokumentet var redan på 9 sidor när vi fick det och vi kom på ytterligare saker, så det blir nog en diger lunta med förväntningar på oss chefer.

Jag fick också hålla en kortare redogörelse för hur vi förra året arbetade med att ta fram en värdegrund och vision.

Inga kommentarer: