måndag 31 mars 2008

Samlande dag

Idag ska hela personalen sitta tillsammans hela dagen och se inåt, utåt och framåt. Vad vill Kulturhuset? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? För vem? Vi ska alltså prata mål, strategier, samverkan, kommunikation. Det här är första dagen av flera under våren. Jag är väldigt mån om att vi lyckas med detta och att vi under de här dagarna har en generös, kreativ och framåtblickande stämning emellan oss.

Inga kommentarer: