fredag 14 mars 2008

Morgonbön

Jag kommer precis från ett morgonmöte med hela personalen, som jag hade kallat till. Jag tyckte att det var viktigt att efter mina nu 1,5 månader samla alla och ge en lägesrapport från min horisont, tankar om framtiden och så specifikt berätta om det interna, stora arbete som vi alla behöver göra nu under våren. Vi ska nämligen samlas tre heldagar utspritt under våren och prata om mål, strategier och värderingar. Jag hoppas att vi redan före sommaren ska ha en samlad och gemensam bild vart vi är på väg.

Inga kommentarer: