onsdag 29 augusti 2012

Besökarna är nöjda

För fjärde året i rad har vi gjort en omfattande publikundersökning. I morse fick vi en dragning av resultatet och det visar på några starka ihållande trender och några mindre förändringar.


Fler pensionärer och fler utländska besökare, fortfarande relativt låg medelålder för att vara en kulturinstitution – 42 år är genomsnittsåldern (undantagna är alla under 15 år), fler förstagångsbesökare, längden på besöket har ökat, ökad nöjdhet med restaurangerna och städningen, fler som fått information genom annonser, hemsida och tidningsartiklar innan besöket,

Vi har fler män, 60%, bland besökarna än många andra kulturinstiutioner. 1% uppger att de är av "annan könsidentitet" än man eller kvinna. Jämnt och högt betyg gällande helhetsupplevelsen. En femtedel tycker att förväntningarna överträffades. 96% kan tänka sig att rekommendera andra att komma hit.

Högt betyg på helhet, personalens bemötande, tillgänglighet och utbud. Besökarna ger våra olika verksamheter, som Rum för barn, Lava, TioTretton, Serieteket, programutbudet med musik och författarprogram, klubbarna i Studion, Bibliotek Film och Musik och Klarabiografen, väldigt fina omdömen. Utställningsverksamheten kommer vi att mäta i höst.

Intressant, tillgängligt, underhållande, kreativt, håller hög kvalitet, aktuellt och inspirerande och brett utbud är några av de värdeord som besökarna säger om Kulturhuset.

Och bäst av allt: otroligt glädjande är att så många säger att de kommer komma tillbaka och besöka oss igen!

Inga kommentarer: