fredag 4 maj 2012

Mer kultursnack

Mer om Svensk scenkonsts konferens i Jönköping. På eftermiddagen medverkade jag själv på ett seminarium. Mina samtalskamrater var Jonas Burman och Stina Westerberg från Statens Musikverk och Kristina Nilsson, länsmusikchef i Norrbotten.

Det är ju lite svårt att referera ett evenemang, som man själv har medverkat i. Men seminariet kretsade kring hur man kan förmera offentliga anslag, projektifieringen inom kulturområdet och extern finansiering.

Scenkonstens relevans idag var också ett ämne. Max Granström på Helsingborgs stadsteater tyckte att konsten och kulturen diskuteras alldeles för lite i samhället. Helena Seth berättade om Dramaten&:s verksamhet där man bland annat vill använda teatern för att också diskutera den arabiska våren och klassamhället.

"Djävulskt hjärtligt välkomna" hälsade Emil Jensen till sin konsert på kvällen i Teatersalongen i Spira. Han spelade greatest och no hits, blandat med melankoliska dikter, enligt egen definition. Om mod, sjyssthet, religiösa frågeställningar, gulliga vuxna och de nya moderaterna. En fantastisk avslutning på en intensiv dag.

Inga kommentarer: