torsdag 31 maj 2012

Forskning och kultur i Malmö och Köpenhamn

Igår gjorde vi två längre besök. Förmiddagen var vi i Västra hamnen på Medea, ett forskningscenter för digital utveckling, knutet till Malmö Högskola. Det är tjugo forskare, som samarbetar mycket med folk inom kulturverksamheter, gräsrotsorganisationer och näringslivsutveckling. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är viktiga frågor för Medea.

Vi fick höra mängder av exempel på hur Medeas forskare arbetar med företag, intresseorganisationer och olika grupperingar, med stark fokusering på publikdeltagande.

Vi spenderade nästan hela eftermiddagen på Den sorte diamant, där min företrädare Uwe Bödewadt är chef för Kulturavdelningen, som berättade om verksamheten och visade runt.

Man har samlat några av de mest värdefulla böckerna, bland annat Gutenbergs bibel, och samlat de i utställningen Skatten i Det kongelige bibliotek, där den ryske avantgardekonstären Andrey Bartenev har gjort en väldigt speciell inramning.

En annan utställning, som öppnar nästa vecka, är Lee Friedlanders serie America by car, där han har fotograferat USA via bilrutan.

En av serierna de har inspirerats av oss är Internationell Författarscen, som de bedriver med stor framgång sen ett par år.

Inga kommentarer: