torsdag 3 maj 2012

Kultursnack

Är i Jönköping där branschorganisationen Svensk scenkonst har branschdagar idag och i morgon. Cheferna för landets teatrar, musik- och dansorganisationer samlas för samtal och seminarier om gemensamma frågor.

Närmare 250 personer är i det fantastiskt fina och sprillans nya - ett halvår gamla - kulturhuset Spira där Smålands Musik & Teater huserar.

Under förmiddagen hann en hel del avhandlas. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inledningstalade och påtalade hur kulturaktiva svenskarna är. Scenkonsten i Sverige lockade till 7 miljoner besök förra året.

Hon uppmanade kulturaktörer att engagera sig politiskt, för att vara en stark röst där besluten tas. Samverkansmodellen, tillgänglighet, konstens obundenhet och de olika EU-stöden och internationaliseringen var andra punkter hon tog upp.

I ett efterföljande samtal påpekade Konserthusets Stefan Forsberg att politiker ofta glömmer bort kärnverksamheten i våra kulturinstitutioner - man gillar projekt och nya satsningar, men satsar inte på den vanliga, dagliga verksamheten.

Åsa Söderberg från Skånes Dansteater efterlyste en tydlig exportstrategi och samla insats för svensk kultur utomlands. Många dansföreställningar och orkestrar blir inbjudna till andra länder, men har svårt att klara av det inom den egna ekonomin.

Under rubriken "Scenkonsten - då nu sen"samtalade ett gäng personer. Ett formulerat uppdrag, en fast verksamhet och offentlig subvention, det är grunderna för en kulturinstitution sen Molieres dagar, redogjorde litteraturvetaren Per Arne Tjäder. De nationella institutionerna har klarat århundraden av olika nedskärningar och politiska svängningar och står relativt fasta, åtminstone i Sverige.

Anna Söderbäck från KLYS påpekade att för alla frilansande konstskapare är det svårt att ta del av institutionernas trygghet. Politikern Lars Nordström från Västra Götaland påtalade att politiker bör höja anslag med 5% varje år för att det ska bli en framgångsrik kulturverksamhet för att klara pris- och löneökningar och lite till. Tjäder tryckte också på institutionernas ansvar att beställa nyskriven dramatik och musik, något som mindre aktörer inte har samma möjlighet till.

Inga kommentarer: