lördag 22 oktober 2011

Konfererande i Bryssel
Har suttit i två dagar i en stor kongresshall i Bryssel. Nio hundra kulturarbetare - varav cirka fyrtio svenskar - från hela Europa har samlats för "European Culture Forum".

Huvudfrågorna på konferensen handlar om kulturens roll i samhällsutvecklingen:
- Hur ska vi i kulturen fullt ut utnyttja möjligheterna med digitaliseringen?
- Hur kan kulturen göra skillnad i en globaliserad och digitaliserad värld?
- Hur kan kultur stärka regioners utveckling?
- Apropå den arabiska våren: kulturens roll i demokratiseringsprocessen.
Inledningstalare är EU-kommissionären för kultur, Androulla Vassiliou och ordförandelandet Polens kulturminister, Bogdan Zdrojewski. Bland de många paneldeltagarna märks bland annat från Sverige Chris Torch från Intercult och Christer Gustafsson, länsmuseichef i Halland.
Mycket sägs av många. Här är ett axplock:
- Museer måste gå "från collect to connect" - man måste bli en angelägenhet för medborgarna.
- Ta feedback på allvar. Låt besökarnas åsikter göra skillnad.
- Fokusera på användarna och besökarna. Vad kan kulturen göra för världen, hellre än vad världen kan göra för kulturen.
- Hur kan kulturen framgångsrikt mäta sig med ekonomiska värden?
- Mobilitet, interkulturell kompetens, etik, diplomatik, samarbetsförmåga är viktiga kompetenser för framtiden.
- Hur hantera de starka marknadskrafterna i kulturen och utbildningen?
- Sverige rankas högst på listan över de mest innovativa länderna, likaså på listan över högst kulturdeltagande.
- Enligt en forskare mår en jazzlyssnare och biobesökare psykologiskt mycket bra, däremot inte flitiga poesiläsare (!). Samma italienska forskare hävdar att kulturvana personer också är mer miljömedvetna.
- Kulturen måste ses som en horisontell fråga, som går genom alla sakområden inom EU: miljö, regional utveckling, arbetsmarknad osv.
- Hur mycket mer siffror, data, statistik och forskning behövs för att politikerna ska se annorlunda på anslaget till kultur, och inte se det som tärande, utan närande?
- I ekonomiska kristider gäller det att beslutsfattare är modiga och våga ta risker.Efter den här studieresan vet jag lite mer om hur det fungerar, vilka frågor man prioriterar ur ett EU-perspektiv och hur man tar sig fram i maktens korridorer. Som ni ser tar jag med mig många viktiga frågeställningar hem och nu blir utmaningen att hitta vägar att förvalta och utveckla tankar och idéer.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: