onsdag 12 oktober 2011

Huset fullt av damer
Jag är just nu på Ruter Dam-dagen, inbjuden som föredragshållare. Ett stort evenemang, som äger rum varje år. Där samlas framstående chefer från näringslivet - alla kvinnor för att lyssna på föredragshållare om aktuella frågor.

Hittills har Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson berättat om EU just nu och Sara Damber om Kinnevikskoncernen satsning Playing for change om socialt entreprenörskap först i Sverige, numera även i Ghana och snart i Ryssland.

Efter kaffepausen kommer H&M:s CSR-ansvarig Helena Helmersson, SKF:s koncerndirektör Tom Johnstone och jag själv, som ska tala om utvecklingsarbetet på Kulturhuset.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: