torsdag 22 september 2011

Tankesmedja i Visby
Till skillnad från många år i rad styr jag inte kosan mot Göteborg och Bok- och biblioteksmässan de här dagarna, utan åker istället till Visby.

Jag är i Visby för att ha planerings- och workshopdag hos Riksutställningar. De har bjudit in mig och ett antal andra chefer att ingå i en "tankesmedja om kvalificerade EU-arbeten". Om en månad ska vi göra studieresa till Bryssel och bland annat medverka i kulturforumdagarna där.

I tankesmedjan ingår också Fotografiskas grundare Jan Broman, Tekniska museets chef Ann Follin, Lars Amréus från Historiska museet, Sanne Houby-Nielsen från Statens museer för världskultur, Maria Jansén från Östergötlands museum och Sergei Muchin från Jönköpings länsmuseum. Initiativtagare och värd är Riksutställningars generaldirektör Staffan Forssell.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: