torsdag 2 december 2010

Uppdrag: mentor


Det här är Sreten Stan! Han är adept och jag mentor. Det är ett nytt mentorprogram som Kulturrådet arrangerar, som går ut på att öka erfarenhetsutbytet och vidga nätverken.

Vi är ungefär tjugo kulturchefer och lika många adepter som ingår i satsningen. Och idag träffades jag och Sreten för första gången över en kaffe där vi presenterade oss för varann och gick igenom vad vi förväntade oss av kommande träffar.

Vi kommer att ses ett antal gånger under nästa år och närmast i början av februari och då på Subtopia i Botkyrka, där Sreten arbetar med ekonomi.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: