onsdag 24 november 2010

Med kameran som vapen


Ikväll inviger vi dokumentärprojektet "Med kameran som vapen". Filar just nu på mitt inledningsanförande och kommer säga ungefär så här:

”Med kameran som vapen” kallar vi det här projektet och det är precis vad det handlar om – hur en utsatt grupp kan agera utan våld och med en kamera i handen visa världen vad som försiggår i bosättningarna.Kulturhuset vill uppmärksamma det våld som äger rum varje dag i bosättningarna och som formar nästkommande generation palestinier och israeler. Vi ser det här projektet som en möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter och folkrätt.

Det knyter an till samma frågor som den palestinska videokonstnären Larissa Sansour ställer i Kulturhusets aktuella utställning ”Ex-terrestrial”.


Det här dokumentärprojektet grundar sig på ett banbrytande israelisk-palestinskt samarbete som sätter fokus på bosättningarna på Västbanken ur ett medborgarperspektiv. Den ideella organisationen Settler Watch, som är initiativtagare, visar palestiniers egen vardag.


Palestinier har dokumenterat livet under israelisk ockupation och brott mot mänskliga rättigheter. På fyra bildskärmar visas sekvenser filmat med kameror som delats ut av den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem. Majoriteten av materialet har aldrig tidigare visats.

B’Tselem har sedan 2007 delat ut ca 150 kameror vilket har inneburit ett unikt icke-våldsalternativ för palestinier att bemöta svåra och omfattande problem och har på ett konstruktivt sätt förvandlat offer till aktörer. Flera filmer har använts som bevismaterial vid rättsliga processer och några sekvenser har visats i medier världen över.


Jag vill tacka våra samarbetspartners Settler Watch. De har fått stöd av Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Olof Palmes Minnesfond och Folke Bernadotteakademin för att göra detta.


I morgon och på lördag arrangeras seminarier som dels tar upp Sveriges och EU:s roll och ansvar i dessa områden, dels sambanden mellan bosättningarna och den pågående fredsprocessen. I panelerna medverkar bland andra Jan Eliasson, tidigare svensk utrikesminister, ordförande i FN:s Generalförsamling, och Ove Bring, professor i folkrätt knuten till Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Moderator: Lotta Schüllerqvist, journalist. Tidigare utannonserade Uri Rothman, förste ambasssadsekreterare vid Israels ambassad, har tyvärr lämnat återbud till att medverka.

Nu hälsar jag först B’Tselems europarepresentant Carin Smaller välkommen och därefter den palestinske kameravolontären Naser Nawaja. De deltar också vid några av samtalen och seminarierna de här dagarna där de berättar om sitt arbete med kamerorna och om situationen på Västbanken.

Läs mer här.

Inga kommentarer: