tisdag 9 november 2010

Kulturhuset rustar sig för framtiden

Har just haft en lång och mastig dragning för personalen om förslaget till ny organisation för Kulturhuset. Alla medarbetarna har fått det 38-sidiga underlaget för att nu kunna sätta sig in i varför vi föreslår det vi föreslår och hur.
Det här pressmeddelandet skickade vi just ut:
Kulturhuset rustar för framtiden
Nu på morgonen har Kulturhuschefen Eric Sjöström presenterat ett förslag på ny organisation för medarbetarna. Den ger Kulturhuset en tydligare konstnärlig riktning och ett bättre och skarpare utbud framöver.

För två år sedan tog Kulturhusets ledning och personal fram en vision om Kulturhuset som en kulturell kraftstation, som ska vara oväntad, samtida och angelägen. För att nå dit och för att bli ett självklart centrum för samtida kultur genomförs nu en omorganisation. Förarbetet Framtidsprojektet har pågått under året.
        Framtidsprojektet har handlat om hur vi kan stärka den konstnärliga kraften och har resulterat i en omorganisation som moderniserar oss. Det är nästan 20 år sedan en större förändringsprocess ägde rum på Kulturhuset. Nu stärker vi den konstnärliga profilen och tänker helhet vilket gagnar våra 2,5 miljoner besökare, säger Eric Sjöström, Kulturhuschef.
Det första steget är att utse fyra konstnärliga ledare för olika perspektiv; Katti Hoflin för barn och unga, Catharina Fogelström för bibliotek vuxna, Bosse Persson för programverksamheten och Margareta Zetterström för konst och utställningar. Kulturhuschef Eric Sjöström har det övergripande konstnärliga ansvaret. Förslaget planeras att gälla från 1 januari och 2011 blir ett byggår. Resultat kan väntas under 2012.
        Det känns både nödvändigt och lustfyllt att arbeta på ett nytt sätt. Det kommer att leda till ett bättre och skarpare utbud. Vi tar ett samlat grepp om vår breda verksamhet, bland annat genom att verksamheterna jobbar gemensamt i större projekt. Sen är det viktigt att rusta oss för en framtid där etablerade kulturinstitutioner inte nödvändigtvis har en given plats, säger Eric Sjöström, Kulturhuschef.
Förslaget till ny organisation kommer att förhandlas med de fackliga parterna den 29 november.

Inga kommentarer: