måndag 10 maj 2010

Ett samtal om vikten av samtal


Sitter just nu på ett lunchseminarium med rubriken "Kulturen som katalysator" här på Kulturhuset. Det är kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (japp, hon anas längst fram på scenen), som har tagit initiativ till en serie öppna möten om Kulturvision 2030. I samtalspanelen i dag på Sergels torg 3 står John Higson (Bondens marknad, Street) och Jakob Grandin (Trädgården under Skanstullsbron), tillsammans med Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret och de samtalar tillsammans med Gunilla Kindstrand om hur staden ska arbeta för att underlätta för kulturen och kulturaktörer att utveckla områden.

Några saker som sägs:
- Kommunal byråkrati får inte döda kreativa idéer.
- Byggfrågor i förorten kommer inte upp i debatten - man pratar hellre om Slussen och om Norra Djurgårdsstaden.
- Varför använder sig inte Stockholm av "community planning", som till exempel Dublin och Lübeck? Där medborgarna får ta en aktiv del i ett områdes utveckling och förvandling.
- Broar behövs mellan politiker och medborgare.
- Tröghet finns hos kommunala tjänstemän, som fungerar som bromsklossar.
- Svårigheten att som enskild entreprenör veta vilka alla myndigheter (tillstånd, säkerhet, krav), man ska ha kontakt med.
- Medborgarna i en stad är kultur.
- Och, nåt som hela tiden återkom: All stadsutveckling måste ske i dialog och samtal med medborgarna.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: