måndag 3 maj 2010

Almedalen, here I come

Jag ska i sommar begå Almedalsdebut. Eftersom det är valår hoppas man ju på att kulturen tar stor plats i den politiska debatten. Jag ska försöka dra mitt strå till stacken.

Den 7 juli ska jag säga något klokt kring ämnet: "Skatteavdrag, sponsring eller donationer – Hur ska kulturen finansieras?"
Kulturrådet utreder nu kulturens finansiering och föreslår bland annat generösare avdragsmöjligheterna för kultursponsring och donationer, samt förenklade skatteregler. I Sverige uppgår kultursponsringen till tio kronor per svensk och år, vilket är en bråkdel av vad man satsar i Storbritannien. Varför ser det så olika ut? En diskussion om kulturens ekonomiska förutsättningar, med goda exempel och statistik. Medverkar gör Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm. Arrangör: Kulturrådet.

Fler kulturpolitiska arrangemang under veckan hittas här.

Inga kommentarer: