måndag 25 januari 2010

Finaldags närmar sig

Ända sedan november har vi i musikutredningen träffat företrädare för musiklivet. Syftet har varit att få så mycket idéer och respons från branschen. Idag på förmiddagen hade vi vårt sista, större "musikträffsmöte". Det var representanter från "pop och rock"-sektorn. Tidigare har vi träffat andra musikgenreföreträdare, organisationer, föreningar, institutioner med mera. Och efter varje möte har vi fått flera aha-upplevelser och frågetecken att försöka räta ut.

Nu går vi in på slutspurten. Om tre veckor, den 15 februari, lämnar vi in vår utredning till tryckeriet. Och vi har just fått reda på att vi ska överlämna den till kulturministern den 22 februari. Och då blir den också offentlig!

Inga kommentarer: