onsdag 16 december 2009

Yttrandefrihet på Kulturhuset

Följande pressmeddelande har vi just skickat ut!


Kulturhuset stärker det fria ordet genom projektet Shahrazad

Kulturhuset är ett yttrandefrihetens hus – nu stärker vi satsningen på det fria ordet. Från januari 2010 kommer Kulturhuset driva Shahrazad, ett stort europeiskt litteratur- och yttrandefrihetsprojekt där Stockholm är en av sex partnerstäder. En bred programverksamhet kommer att leda fram till projektets avslutning 2012: en stor manifestation för det fria ordet.


Shahrazad verkar för att nya röster ska höras i Europa – röster från författare, journalister och andra skribenter som av olika skäl förföljs och tystas i sina hemländer. Genom en varierad verksamhet bestående av författarmöten, litterära samtal, debatter, filmer, utställningar och andra aktiviteter arbetar Shahrazad för att presentera spännande berättare för en ny publik. Samtidigt är projektet tematiskt inriktat och belyser exilens villkor, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i olika program.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att Kulturhuset nu blir arenan för Shahrazad-projektet, säger Kulturhuschefen Eric Sjöström. Vårt engagemang i det fria ordet och konstens betydelse i samhället förstärks i och med detta, liksom Kulturhusets profil som angeläget, samtida och oväntat.

Shahrazad kommer att ha sin svenska bas på Kulturhuset i Stockholm, men är verksamt i flera andra svenska städer och runt om i Europa. Ungdomar och unga vuxna är den primära
målgruppen. Stockholm stad driver Shahrazad tillsammans med organisationer i Barcelona, Bryssel, Frankfurt, Norwich och Stavanger. Dessa städer är alla medlemmar i ICORN, ett nätverk som ger förföljda författare möjlighet att bo och arbeta i någon av medlemsstäderna under en avtalad period. Skribenter som har blivit garanterade en sådan tillflyktsort – så kallade fristadsförfattare – står för en stor del av innehållet i Shahrazads aktiviteter.

För mer information se: www.shahrazadeu.org, www.icorn.org

1 kommentar:

Anonym sa...

Snacka går ju. Praktiken är bevisligen en annan:
http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2011/04/installd-dansforestallning.html