tisdag 15 december 2009

Medeltida kulturpolitiker
Årets sista sammanträde i kulturnämnden. Och här ser ni ordförande respektive vice ordförande; Madeleine Sjöstedt och Roger Mogert, majoritet respektive opposition. De står framför en riktig fornlämning, nämligen Stockholms gamla stadsmur. Nämndens sammanträde ägde nämligen rum i Medeltidsmuseet, som hålls på att byggas om för fullt. Vi fick en inblick i hur slutresultatet kommer bli, kronprinsessinvigning sker den 23 januari.

Själva mötet då? Jo, ovanligt livlig diskussion bland politikerna om stöd till fria teatergrupper och beställningspoesi. Vid efterföljande tack för i år-middag syntes dock inga partipolitiska meningsskiljaktigheter.

-- Post From My iPhone

Inga kommentarer: