torsdag 26 april 2012

Postkodlotteriet stödjer kulturen

Följande pressmeddelande med glädjande nyheter har vi just skickat ut!

Postkodlotteriet stödjer kultursamarbetet Nairobi-Stockholm

Hur kan kulturen göra skillnad i stadsutvecklingen?


2050 väntas 70 % av världens befolkning bo i städer, vilket är en fördubbling mot idag. Nu stödjer PostkodLotteriet projektet Nairobi-Stockholm: Stadsutveckling och identitet.

Genom att arrangera debatter, utställningar och samarbeten med konstnärer och arkitekter i Stockholm och Nairobi vill projektet lyfta frågan om hur kulturen kan göra skillnad i stadsutvecklingen. Koordinator för projektet är Mimeta, ett centrum för kultur och utveckling,i samarbete med GoDown Arts Centre i Nairobi, Arkitekturmuseet och Kulturhuset i Stockholm.


Nairobi och Stockholm kan vid en första anblick verka olika, men har egentligen många gemensamma utmaningar. Både Nairobi och Stockholm har en vision om att vara städer i världsklass som kraftigt växer och strävar mot att vara socialt hållbara. Den snabba tillväxten sker bland annat genom en ökad inflyttning, vilket skapar dubbla identiteter och segregation. Hur kan kulturen göra skillnad i denna utveckling?

I projektet Nairobi-Stockholm: Stadsutveckling och identitet kommer kenyanska och svenska konstnärer och aktörer att bjudas in till samtal med myndigheter, arkitekter, stadsutvecklare och experter. Utifrån dessa samtal bjuds sedan en grupp konstnärer in för att ta fram innehåll till utställningar och publika konstverk, både i Nairobi och i Stockholm.


Tack vare stödet från PostkodLotteriet kan projektet förhöja kvalitet och utvecklingsmöjligheter.


- "Städer formar kulturen och kulturen formar städer, deltagande av medborgare blir därmed central i framtagande av visioner och planer. Ytterst är detta en demokratifråga som vi gemensamt vill lyfta", säger Joy Mboya, chef för GoDown Arts Centre i Nairobi, Kenya, Lena Rahoult, chef för Arkitekturmuseet och Eric Sjöström, chef på Kulturhuset i Stockholm, i ett gemensamt uttalande.


Projektet är ett samarbete mellan projektkoordinatorn Mimeta - centrum för kultur och utveckling, GoDown Arts Centre i Nairobi, Arkitekturmuseet och Kulturhuset i Stockholm. Tillsammans har gruppen genomfört en förstudie med White Arkitekter, med stöd bland annat från Svenska Institutet. Utställning och program kommer att äga rum i Nairobi våren 2013 och i Stockholm hösten 2013.


Dessutom medverkar Kenyas ambassad i Stockholm och Sveriges ambassad i Nairobi som en rådgivande roll. Varje part finansierar sin del av projektet.

Inga kommentarer: