torsdag 19 april 2012

Månadsmöte

En gång i månaden sammanträder politikerna i kulturnämnden i Stadshuset. I dag är en sådan dag. Och vi chefer är alltid med för att lyssna på vad som sägs och för att svara på frågor.

Idag handlar det bland annat om Husby träff, flerårsbudget för Kulturförvaltningen, Kista science city och en ny strategisk plan för Kulturskolan.

Inga kommentarer: