torsdag 7 juli 2011

Almedalsveckan dag 4: sponsring, mer regionalisering och på återseende
Under den dystopiska rubriken "Varför har kulturen så lågt marknadsvärde?" hade Kultur & Näringsliv samlat en brokig panel. Utgångspunkten var att AIK samlar in 40 miljoner per år i sponsormedel, och Kungliga Operan 4 miljoner. Varför är kulturinstitutionens marknadsvärde bara en tiondel, jämfört med idrottsklubben?

Lite mer siffror: Kultursponsring uppgår till drygt 100 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 1% av kulturorganisationers omsättning. 41% av svenskarna säger att de är positivt inställda till företag som sponsrar kultur, medan "bara" 31 % till företag som stödjer idrott.

Vi har suttit och väntat att sponsorerna ska komma till oss och tagit vårt varumärke för givit, säger Kungliga Operans chef Birgitta Svendén självkritiskt. Och hon är inte rädd för att bli bättre på paketering och att tala om opera som produkt.

Riksdagsledamoten Olof Lavesson påtalar att det är många - medborgare och politiker! - som har beröringsskräck med kultur och inte vågar närma sig vissa kulturyttringar. Politiker bör också föra fram kulturens värde bättre och mer och i andra sammanhang.

Kultur och företag har olika agendor, säger professor Lars Strannegård. Företagande kräver kontroll, och kultur ska låta skapandet och det oväntade styra. Rent historiskt var konsten och näringslivet och makten närmare varandra, med sen modernismen ska konsten och konstnären stå fri. Det är ju bara bra, säger Lars, men det skrämmer förstås bort näringslivet.
Han jämför också med tidningar, som har en lång tradition att kunna hantera skillnad mellan det redaktionella innehållet och annonser, liknande sätt finns inte lika tydligt i kulturvärlden.
Diskussion om den förestående regionaliseringen fortsatte idag, arrangerat av Västra Götalandsregionen och region Skåne. Statliga och regionala företrädare medverkade. Vem ska ta vilket ansvar när det gäller stat, region och kommun i fortsättningen?

Det är en revolutionerande förändring, säger Annelie Stark från Västra Götaland, och att staten och Kulturrådet måste känna tillit till att regionerna klarar detta. Starka kulturpolitiker och positiv tilltro till regionaliseringen var nödvändigt. Extra, nya statliga kulturpengar efterlystes, som smörjmedel.

Kulturrådets Kennet Johansson efterlyser också att konstnärer och kulturlivet måste in i den här diskussionen. Och den nationella kulturpolitiken måste utformas ihop med de olika delarna av landet.

Kulturpolitik måste också vara en strategisk utvecklingsfråga för en kommun eller region, säger Anders Flanking från riksdagens kulturutskott.Och efter de här hektiska dagarna lämnar jag Visby och årets upplaga av Almedalsveckan. Precis som förra året känns det väldigt användningsbart att ha varit här - nya möten, många samtal om kultur och några nya insikter. Återkommer med all sannolikhet nästa år.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: