måndag 15 oktober 2012

Påbörjad planering

Idag har vi planeringsdag i vår ledningsgrupp - vi har just nu en lunchpaus i arbetet. Vi ska förbereda arbetet med budget och verksamhetsplanering inför nästa år.

Allt ska vara helt klart i december, men det gäller att börja i god tid. Idag ägnar vi oss åt att titta hur förra och detta verksamhetsår har gått och vilka strategier som är viktiga inför nästa år.

Inga kommentarer: