måndag 5 juli 2010

Almedalens första kulturdag
Varje dag arrangerar Svensk Scenkonst utfrågning under rubriken "Partierna lovar". Igår var det moderaternas tur, företrädda av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon började med att summera sina fyra år som väldigt roliga, men också att kulturpolitiken är att likna vid en trög atlantångare. Hon har valt att fokusera på barn och ungas rätt till kultur genom Skapande skola, kulturarvet och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Flera välkända saker togs upp:
- Regionaliseringsfrågan och koffertmodellen och motståndet i bl.a. Stockholm och bland teaterchefer och orkesterchefer runt om i landet som är oroliga för utarmning. Lena hävdade att man får räkna med förändringar.
- Nytt operahus i Stockholm. Alla börjar i fel ända, att prata om en ny byggnad, hävdar hon. Vad behöver operakonsten? Inte alla folkvalda i landet stödjer ett nytt operahus i huvudstaden, enligt ministern.
- Kan kulturen få utökade medel från staten? Lena svarade att anslagen faktiskt har ökat. Storbritannien har fått 40% sänkning.
- Andra frågor som togs upp var:
- Pensionerna på scenkonstområdet.
- Kostnader och rättighetsproblemen för digitaliserade biografer.
- Varför får stiftelser ge medel skattefritt till forskning och utbildning, men inte skattefritt till kultur? Finansdep vill inte ha fler undantag.

Lena återkom flera gånger till att intresset för kultur hos höga politiker inte så stort. Och hon beklagade verkligen att även Svenska spel tar bort det lilla kultursponsringsbelopp de hade.Lyssnade förstås även på statsministern ...... och hade väldigt trevligt mingel på Baltic Centre med alla oss som bor där.

- Posted using BlogPress from my iPhone

1 kommentar:

Anonym sa...

Nå, vad sade hon om pensionerna inom scenkonstområdet då?