tisdag 17 februari 2009

Avrapportering

Fokus i dag denna tisdag har varit en otroligt spännande och annorlunda utställningsidé, inköpspolicy, tillgänglighetsinventering, stadens visionsarbete, årliga personalsammankomstträffar, planer på framtida kulturbranschmingelträffar, invigningstalare för vänskapstemat, nordiskt kulturhussatsningsidé i höst, ekologiskt showroomssamarbete. Bland annat. Ni får tyvärr nöja er med denna summariska rapport, hoppas kunna var mer spirituell dagarna som kommer.

Inga kommentarer: