torsdag 4 juni 2009

Besök av Basma och Said

Låt mig presentera Basma Ih Abualila och Said Bahajin! Har just tagit adjö av dom, efter att ha suttti och pratat mest Kulturhuset och ledarskap, men också religionssyn och demokratifrågor. Basma och Said är här i Sverige tack vare Svenska Institutet, som har ett program som heter "Young Leaders Visitors Program". Ett trettiotal unga personer från Mellanöstern, Nordafrika och Sverige ingår i ledarskapsprogrammet. Idag ägnar de hela dagen på Kulturhuset och träffar alla enhetschefer.

Basma är från Gaza (och jag var nöjd med att berätta att vi just haft våra nyfunna palestinska vänner från Tamer Institute här i veckan!). Hon är framför allt filmare, och har just skapat ett projektarbete kring att öka medvetandet kring våld mot kvinnor. Said är från Marocko, utbildad inom freds- och konflikthantering i Spanien, och är engagerad i nätverkande för mänskliga rättigheter. Nu var jag tvungen att skicka dom vidare i huset, ska nämligen skriva klart ett tal för ikväll...!

Inga kommentarer: