torsdag 13 september 2012

Projektförberedelser

Hela dagen idag har ägnats åt två stora projekt i framtiden, som involverar många samarbetspartner.

Jag har ju flera gånger bloggat om vårt samarbete med The GoDown Arts center i Nairobi. Joy Mboya och Judy Ogana, som ansvarar för verksamheten där, är på besök i Stockholm nu och idag har vi pratat om idéer och praktiska detaljer om hur vi ska samarbeta.

I maj till juli 2013kommer det ske massor av saker i hela Nairobi. Tolv olika stadsdelar kommer att involveras, och man kommer att möta utställningar, debatt, workshops, dans och litteratur på gator och torg, men också i museer, gallerier och på nätet. Och allt kommer att handla om stadsutveckling, den fysiska staden, Identitet och tillhörighet.

Och under senhösten 2013 och våren 2014 kommer det att bli en mängd aktiviteter på samma tema på Kulturhuset och Arkitekturmuseet i Stockholm. Många idéer finns och en hel del återstår att lösa.

Ett annat stormöte idag har handlat om vårt samarbetsprojekt med Nationalmuseum, som kommer äga rum under 2014. Idén är att "barocken ska möta Plattan".

Och nu bjöd vi in en mängd andra kulturinstitutioner - allt från Bonniers Konsthall till Livrustkammaren och Stockholms Stadsmuseum. Vi hoppas att de också vill arbeta med det här temat 2014, antingen i sina egna hus eller hos oss.

Inga kommentarer: