fredag 14 september 2012

Flow och innovation

Idag var det heldagsutbildning för alla oss kulturchefer i Stockholm och Botkyrka, i projektet "Kultur för alla". Syftet är att alla våra verksamheter ska vara angelägna för ännu fler. Och vi chefer är ju ansvariga för att försöka få alla våra medarbetare att vara högpresterande och kreativa i den uppgiften.

En av föreläsarna var forskaren vid Karolinska institutet och konserpianisten Fredrik Ullén. Hans tema var hur vi kan öka "flow", alltså när vi blir helt absorberade av en uppgift och kreativiteten flyter.

Situationen är avgörande , och att det är en lagom utmanande uppgift som ska lösas. Personligheten är viktig, förstås - hur öppen, målmedveten, utåtriktad, tillmötesgående och känslomässigt stabil man är.

Flow kopplas direkt till bra prestationer. Det är ett samspel mellan positiv känsla och koncentration. Mängden målinriktad träning är den viktigaste faktorn för hur bra vi är på nåt.

Via inspelad film fick vi lyssna på Frans Johansson, succéförfattaren till "Medicieffekten. Revolutionerande insikter i skärningspunkten mellan idéer, begrepp och kultur".

Hur skapar man innovation i en organisation? Varför är det viktigt, vilka hinder finns, och hur man gör det, var några av frågorna vi berörde.

Bli modig, genom att minska riskerna och utsätt dig för slumpen, utgå från någon/något annan/annat och vänd på antaganden, är några av Frans Johanssons råd för att skapa innovation.

Inga kommentarer: