måndag 24 oktober 2011

Mer konfererande
Sitter återigen på en tvådagarskonferens, men nu i Stockholm. Ämnet är planeringsdagar för kulturförvaltningens ledningsgrupp.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt var med oss på förmiddagen och berättade om arbetet med budgeten för nästa år och om hennes förväntningar på våra olika kulturverksamheter.

Nu sitter vi och diskuterar verksamhetsplanering, prioriteringar och mål för 2012. Ord som stockholmare, besökare kulturutövare, attraktivitet, kvalitet, stadsutveckling, digitalisering, delaktighet, konst i det offentliga rummet, kunskap, bemötande, mångfald, utveckling, effekter och resultat är några begrepp som vi diskuterar och nagelfar.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: