måndag 22 februari 2010

Utredaren äter avslutningsmiddag

Och efter en lång och händelserik dag i statens tjänst äter vi middag med förträffligt innehåll. Och jag får chans att tacka Anna, Lotta och Jakob för ett fantastiskt kul och givande samarbete under de tre månader som musikutredningen pågått.

Nu går betänkandet ut på remiss till hundratalet musikinstanser och därefter tar regeringen beslut i frågan. Utredaren tackar härmed för förtroendet och för sig och ser med spänning fram emot vad som komma skall!

-- Post From My iPhone

Inga kommentarer: