tisdag 9 februari 2010

Förberedelsearbete

Kom in tidigt på morgonen för att förbereda mig för dagens mötestyngda innehåll: ledningsgruppsmöte här på Kulturhuset och Kulturnämndens sammanträde i Stadshuset. På förmiddagens ledningsgrupp ska vi ägna mest tid åt att förbereda - ett än så länge hemligt - utvecklingsprojekt.

Inga kommentarer: