fredag 16 oktober 2009

Policy - nja, tack.

Vi har just haft morgonmöte för all personal kring vår nya mångfaldspolicy. Och jag inledde med att säga: "Jag tycker inte om policys". Policys innehåller ofta rena självklarheter, som känns som vackra, tomma ord, som alla redan kan ställa sig bakom och som hamnar i en pärm. Men. När man ser att dessa "självklarheter" inte efterlevs överallt och de blir just "tomma ord", men inte får någon praktisk konsekvens - då behövs det en policy, det tycker till och med jag.

Och nu har vi alltså gjort ett genomarbetat dokument, med hjälp av alla medarbetare och två forskare från Södertörns högskola. Drivande krafter har varit en handfull medarbetare, som har suttit i så kallad tvärgrupp, med representanter från olika håll och kanter i Kulturhuset. Så nu hoppas jag att vi ska bli ännu mer mångfaldiga när det gäller verksamhet, kommunikation och rekrytering. Och för en tid sedan så tog vi ju även fram en tydligt miljömärkt inköpspolicy. Så även jag inser att vi behöver en policy då och då för olika frågor.

2 kommentarer:

Kjell Stjernholm sa...

Hej Eric, håller med. Dokumenten behövs, men mest för att vi inte ska tillåtas glömma bort det som står i dom i vårt dagliga arbete.

En fråga: Omfattas personer med funktionshinder av er mångfaldspolicy? Och i så fall - omfatts de på riktigt på alla nivåer av verksamhet(upphovspersoner, programansvariga, egna anställningar etc) eller bara som konsumenter?

Emil Erdtman har skrivit intressant om detta i Sydsvenskan i somras: http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article435617/quotMangfald-ar-mer-an-ursprungslandquot.html

Eric Sjöström sa...

Jajemensan! Vi menar verkligen mångfald ur alla perspektiv.

Bland annat säger vi att "Mångfald på Kulturhuset betyder att alla ska ges samma plats för samverkan och deltagande oavsett ålder, kön, sexualitet, funktionshinder, social, etnisk och kulturell bakgrund".

//Eric.