tisdag 21 oktober 2008

Skön förening

I kväll var jag med i en paneldebatt och kan ni tänka er - alla var överens! Överens om att Stockholms city behöver flera kloka hjärnor som slår sig samman om det området ska förändras. Och förändring är nödvändigt. Stadsmiljön just runt city och Kulturhuset är i nuläget inte optimalt, det tror jag att de flesta är överens om.

Därför hade sammanslutningen City i samverkan kallat Kulturhuset, affärskedjor, Skönhetsrådet, Stoppa gatuvåldet, Stockholms fastighetskontor, citypolisen, Statens Fastighetsverk och några till för att debattera frågan på Café Opera. Och vi var som sagt rörande överens om att samverkan måste ske ifall city ska bli en ännu mer attraktiv plats att vistas och göra affärer i. Så vi enades om att ses i slutet av januari och försöka komma fram till något konkret. Kultur och kommers i skön förening, således!

Inga kommentarer: